V Ä L K O M M E N   T I L L   U L L G R E N H I S T O R I A S   H E M S I D A
Jag är docent i historia vid Lunds universitet och verkar numera som författare och gästforskare och driver även firman Ullgrenhistoria. Min senaste bok: Breven som inte kom fram - Karl XII XII:s soldater i Norge 1716 och 1718 (Norstedts förlag 2018) utspelar sig under slutskedet av stormaktstidens sista krig. Den populärhistoriskt inriktade boken berättar om krigets fasa, glädje och sorg med myllrande soldathorisonter utifrån unika soldatbrev som aldrig nådde hem till de nära och kära.

Ullgrenhistoria tar på sig uppdrags-forskning och håller föredrag om allehanda ämnen. Om ni vill ni anlita mig, eller har förfrågningar nås jag säkrast på nedanstående e-mail:
KONTAKT:
peter@ullgrenhistoria.se

KLICKA PÅ RESPEKTIVE BOKLÄNK FÖR ATT LÄSA OM MINA BÖCKER
 
LÄNKAR
MIN SENASTE BOK
NORSTEDTS
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
CARLSSON BOKFORLAG
UPPDRAGSGIVARE
OM MIG SJÄLV OCH LITTERÄRA INSPIRATÖRER
FÖREDRAG
PUBLIKATIONER I URVALCopyright © 2015-2018 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.