V Ä L K O M M E N   T I L L   U L L G R E N H I S T O R I A S   H E M S I D A
Ullgrenhistoria drivs av mig, Peter Ullgren. Jag är författare och docent i historia vid Lunds universitet och arbetar för närvarande som lektor i historia vid Linköpings universitet Jag har skrivit flera vetenskapliga samt populärhistoriska böcker och fäster vikt vid att framställa den vetenskapliga materian på ett begripligt sätt och rankar mig främst som kultur- och socialhistoriker. Jag håller även historiska föredrag av allehanda slag. Vill du-ni anlita mig går det bra att maila mig på:
KONTAKT:
peter@ullgrenhistoria.se

KLICKA PÅ RESPEKTIVE BOKLÄNK FÖR ATT LÄSA OM MINA BÖCKER
 
LÄNKAR
MIN SENASTE BOK
NORSTEDTS
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
CARLSSON BOKFORLAG
UPPDRAGSGIVARE
OM MIG SJÄLV OCH LITTERÄRA INSPIRATÖRER
FÖREDRAG
PUBLIKATIONER I URVAL
Copyright © 2015 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.