LANTADEL - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut
(2004, Avhandling, Lunds universitet, Sisyfos förlag)


LANTADEL
Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut
Lantadel är min avhandling från 2004 och handlar om vilken roll den godsägande lantadeln hade i de lokala och regionala sammanhangen i det sena 1600-talets Sverige. Fokus ligger särskilt på adelssläkterna Drake, Lillie och Barnekow och hur dessa ätter profilerade och manifesterade sin kulturella, ekonomiska och sociala position i Skåne och Östergötland under den andra halvan av 1600-talet.

Boken kan beställas genom peter@ullgrenhistoria.se
Tillbaka
Copyright © 2015-2018 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.