GODSHERRSKAPEN OCH KYRKAN - Krapperups relationer till Brunnby kyrka ca 1748-1900 (2009)


Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen (bokkatalog)
GODSHERRSKAPEN OCH KYRKAN
Krapperups relationer till Brunnby kyrka ca 1748-1900
Långt in på 1900-talet var den lokala kyrkan en traditionsmättad medelpunkt i socknarnas världsliga och andliga liv. Sida vid sida i kyrkbänkarna skockades hög och låg; religionen omfattade alla människor. I Godsherrskapen och kyrkan studeras vilka relationer det skånska storgodset Krapperup hade till Brunnby kyrka mellan 1748-1900. I centrum står släkterna von Kochen och Gyllenstiernas kyrkliga aktiviteter och hur de inom ramarna för en religiös tradition manifesterade sig i kyrkan. Det är frågan om varierande kulturella uttryck omfattande både sociala relationer och andra mer praktiska sidor. Berikade godsherrskapen kyrkan med gåvor och försökte de styra och ställa på socken- och kyrkostämman? Bemödade de sig om att lägga beslag på de främsta stolrummen i kyrkan och engagerade de sig i prästtillsättningar? Detta är några av de perspektiv som tas upp i undersökningen.
Tillbaka
Copyright © 2015-2018 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.