UPPDRAGSGIVARE
Överlag anlitats jag i många olika sammanhang. Ofta handlar det om föredrag, radioprogram, teve eller andra media där historiska frågor diskuteras. Absolut roligast är att medverka i radio och att hålla föredrag. Det är två forum där man verkligen når ut till lyssnarna. Att förmedla historia är något jag brunnit för alltsedan doktorandtiden i Lund. Alltsammans hänger samman med min historiefilosofi; eller mitt manifest om man så vill, att historia även ska vara samhällsrelevant utanför universitetets väggar och på olika sätt verka ute i samhället. Här har alla professionella historiker ett betydande ansvar och se till att historia är ett ämne som inte tillhör det förgångna, och betraktas som något dammhöljt och redan ”färdigförpackat”. Snarare är det tvärtom. Historia blomstrar som aldrig förr och på historiefronten händer det så mycket nytt varje dag att det sannerligen kan vara svårt att hänga med i alla sammanhang. Historia är ett ämne som är i ständig rörelse på det vetenskapliga fältet, men lika mycket är detta sant för vad som pågår just nu, hur historia används ute i samhället och brukas i alla möjliga och omöjliga sammanhang.


EXEMPEL PÅ UPPDRAGSGIVARE

Nordea, NK, Friskis & Svettis, Sveriges Radio, Historiska museet i Stockholm, SVT, Kulturen i Lund, Karolinska förbundet, Hembygds- och släktforskarföreningar, Bibliotek, Prisma, Rotary, Engsö slott, YLE, Föreningen gamla Norrköping, Svenska bok- och biblioteksmässan, Svaneholms slott, Landsarkivet i Lund, Tidskriften Populär Historia, Löfstad slott, Linné-universitetet, Wahlström & Widstrands förlag, Bokmässan i Kristianstad, Prisma, Lunds universitetsbibliotek, Sällskapet, Stadsmuseet i Norrköping, Expressen, Kristianstadsbladet, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Historiska föreningen i Lund, Norstedts förlag, Östergötlands länsmuseum.
Tillbaka
Copyright © 2015-2018 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.