FÖREDRAG
I det följande ges exempel på föredrag. För närmare information och upplysning om andra föredrag,
kontakta mig på: peter@ullgrenhistoria.se
* När Sverige styrdes från Läckö slott. Aristokraten Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall i 1600-talets Sverige
* Karolinska soldater i krig, hemmafronten och fältlivet berättat utifrån soldatbrev
* Herrgårdsspöken, ett kulturhistoriskt inriktat föredrag om herrgårdarnas gengångare under tre sekel
* En historiker i gravkorens värld. En resa under kyrkgolven och vad vi kan lära oss av gravöppningar
* Antikvariaten som bokbärare – dammiga boksträvare och framtidsentreprenörer
* Populärhistoria kontra populärvetenskap - ska vi lämna över historieskrivningen till journalisterna
* Den skånska adeln och herrgårdarna efter 1658. Separatism, integration och lyxkonsumtion
* Det stora nordiska kriget 1700-1721. Sveriges sista stora krigsfyrverkeri då 200 000 man från Sverige och Finland stupade
* Tänk om jag inte blir gift - Herrgårdsfröknar som blev över
* Militära ledarskap i Sverige under stormaktstiden. En utblick från Sverige mot Europa
* Från kråkfötter till prosa, eller om konsten att skriva utan att krångla till det
* Svenska frimurare i skymundan – om en kontroversiell orden som funnits i Sverige i snart 300 år
* Mord och dråp i äldre svenska domböcker
* Dueller i Sverige under 1600- och 1700-talen. När värjan eller pistolen måste göra sitt bästa
* Att arkaisera det förflutna. För vem, vilka ska historia skrivas och på vilka sätt används historia i samhället i dag
* Skog och landsbygd i förändring. Personliga erfarenheter från att leva i civilisationens utmarker
* Homosexualitet och andra sexuella normbrytare ur kyrkans och samhällets perspektiv, 1600-, 1700- och 1800-talen
* När isen höll på att brista. Karl X Gustav och marschen över Stora och Lilla Bält
* Finlands sak var svår. Finska frontsoldater och svenska frivilliga under finska vinterkriget
* Gourmander och läckergommar. Mat- och kokkonst i det tidigmoderna Sverige
* Litterära hjältar – personliga reflektioner om de författare som påverkat mig mest
* Herrskap och tjänstefolk i svenska godsmiljöer
Tillbaka
Copyright © 2015-2018 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.