PUBLIKATIONER I URVAL

MONOGRAFIER

Breven som inte kom fram – Karl XII:s soldater i Norge 1716-1718, Norstedts 2018. ISBN: 978-91-1-307658-4

En Makalös historia – Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall, Norstedts 2015. ISBN 978-91-1-304083-7

Bokbärare – bibliotek, bokhandeln och antikvariatet, Carlssons 2015. Skriven tillsammans med Bengt Erik Eriksson och Camilla Smedberg, ISBN 978-91-7-331718-4

Petter Gotthard von Kochen - Karolinen på Krapperup, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, 2012. ISBN 91-87944-20-0.

Hemligheternas brödraskap - Om de svenska frimurarnas historia, Norstedts 2010, 2011. ISBN 978-91-1-303960-2

Godsherrskapen och Kyrkan. Krapperups relationer till Brunnby kyrka ca 1748 - 1900, Kristianstad, 2009. ISBN 91–87944-17- 0

Det stora nordiska kriget. En berättelse om stormakten Sverige fall, 2008, Prisma, 2008. ISBN 978-91-518-5107-5

Uppsnappade brev, Karl XII: s soldater i Norge 1716, Wahlström & Widstrand, 2006. ISBN 91-46-21339-2

Herrgårdsspöken, Ullgren, Peter, 2005, Wahlström & Widstrand, 2005. ISBN 91-46-21005-9

Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, avhandling 2004. ISBN 91-631-4145-X


ARTIKLAR

”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde” i DN Debatt 2014-02-28, tillsammans med Dick Harrison, Svante Norrhem, Carin Bergström, Eva Helen UIvros och Alexandra von Schwerin

”Härskarinnan med riddarhjärtat” i Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott (red) von Schwein, Alexandra, Atlantis förlag 2014.

"Myt och verklighet i frimurarnas historia", Idétidskriften KURAGE, 4, 2012.

"Starka armar från Löfstad - Emelie Piper som godsägarinna”, i (red) Sylvan, Tova, Emelies Gåva. En bok om Löfstad slott, Östergötlands länsmuseum 2010.

"Med framtiden för alltid i sikte. Victoria och Daniel, ett utstakat liv? Kulturartikel, Kristianstadsbladet 2010-06-07.

”Emelie Piper var egentligen en riktig karl”, i (red) Sylvan, Tova, Emelies Gåva. En bok om Löfstad slott, Östergötlands länsmuseum 2010.

Den æreløse spion Erik Dahlbergh og den svenske hærs efterretningsvirksomhed / Peter Ullgren ingår i antologin Stormen på Köpenhamn (red), Leon, Jespersen, Wessel Hansen, Peter, Köpenhamn 2009.

”Så måste vi alla stupa utan nytta - bondemassakern på Klågerup 1811", i (red) Malmborg, Ingvar, Riksarkivets årsbok 2009.

”Den husliga härden - Hemmafrontens och soldaternas brev under Karl XII: s fälttåg i Norge 1716.” Historielärarnas förenings årsskrift 2009.

"Brödernas dröm om ett bättre samhälle”, kulturartikel: Kristianstadsbladet 2009-10-06.

”Hellre kristen än adlig - Magnus Drake i 1600-talets praxis pietatisfromhet” i (red) Beskow, Per m.fl., Förbistringar och förklaringar -Festskrift till Anders Piltz 2008.

”Soldaterna dikterar - Karl XII:s ledarskap under fälttåget i Norge 1716”, Karolinska förbundets årsbok (KFÅ) 2008.

”Skåne - ett levande gränslandskap”, kulturartikel, Kristianstadsbladet 2008-02-26.

”Spökenas Krapperup”, Ullgren, Peter & Larsson, Peggy, 2007, i Ur Krapperups historia (red) Ullgren, Peter 2007, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

”Renässans för Skåne” - om regionala identiteter”, kulturartikel Kristianstadsbladet 2006-12-21.

”Spökande adelskvinnor. Om vita frun i slotts- och herrgårdsmiljön” i På Historiens slagfält (red) Andersson, Lars M, Persson, Fabian, Ullgren, Peter, Zander Ulf, Lund 2002.

”Förbjuden frukt. Scener ur en befallningsmans vardag på Vittskövle gods vid slutet av 1600-talet”, i Skånska godsmiljöer (red) Arcadius, Kerstin, Sundberg, Kerstin, Skånska godsmiljöer, Lund 2001.

”Sitt köns efterdöme och sitt stånds prydnad. Starka adelskvinnor i Skåne vid slutet av 1600-talet”, Kulturens årsbok 2000.

”Skärvor från ett krig” i Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge (ALE) 1999:1.


RECENSIONER

Recension av Passion & Skilsmässa av Carin Bergström, RIG, Kulturhistorisk Tidskrift, 2014, nr 3.

Recension av Spöken, medier och astrala resor. Övernaturliga upplevelser, folktro och alternativa världsåskådningar i våra dagars Sverige, författare Per-Anders Östling. Institutet för språk och folkminnen, Uppsala 2012. Recenserad i ARV. Nordic Yearbook of Folklore 2013.

Recension av De hädangångnas heraldik. En studie av broderade begravningsfanor ca 1670-1720, 2008, författare Cecilia Candréus. Recenserad i RIG, Kulturhistorisk Tidskrift 2011/1.

Recension av Kyrka och krona i Sörmländskt 1600-tal, (red: Mörner, Magnus). Mariefred 1997. Recenserad i Scandia 1998:1.

Recension av Karl XII i Lund. När Sverige styrdes från Skåne. Liljegren, Bengt, Lund 1999. Recenserad i Scandia 1999:2.

Recension av Varken Gud eller Natur. Synen på magi i 1600- och 1700-taletsSverige. Oja, Linda, Eslöv 1999. Recenserad i Scandia 2000:1.

Recension av Nils Bielke 1644-1716. Firad i nådens dagar, fälld i onådens. Eriksson, Ingvar, Stockholm 2000. Recenserad i Scandia 2000:2.

Recension av Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet.Olin,Martin, Stockholm 2000. Recenserad i Scandia 2001:1.

Recension av Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige. Bedoire, Fredric, Stockholm 2001. Recenserad i Scandia 2002.

Recension av: Signums svenska kulturhistoria, Stormaktstiden, 2006, (Jakob Christensson, red). Historisk tidskrift 2007.

Recension av Livet går vidare. Häxprocesserna i Älvdalen och Rättvik, Oja,Linda, Lennersand, Marie, 2006. Recenserad i Scandia 2007.

Recension av: Malmström, Joakim: Herrskapen och den lokala politiken,2006. Recenserad i Scandia 2007.

Recension av Lappalainen, Mirkka: Släkten, makten, staten - familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland, 2007. Recenserad i Karolinska förbundets årsbok 2008.

Recension av Koudal, Jens Henrik; Grev Rabens dagbog - hverdagsliv i et adeligt miljö i 1700-tallet, 2007. Recenserad i Ethnologia Scandinavica : a journal for Nordic ethnology, 2009.

Recension av: Öresundsgränser (red; Hanne Sanders m fl), Scandia 2009 (75):2.

Recension av Sjöö slott - tradition och manifestation, (red, Göran Ulväng m fl, KFÅ 2009.

Recension: Kristianstadsbladet, 2006-10-18, recension av Sebestyen, Victor: Ungernrevolten 1956. Tolv dagar som skakade världen.

Recension: Kristianstadsbladet, 2006-12-08, recension av Hazelius, Kim, De kallas Snapphanar.

Recension: Kristianstadsbladet, 2007-02-01, recension av Flensmarck, Tor & Gyllix, Björn, 2006: Ve de besegrade!

Recension, Kristianstadsbladet, 2007-02-05, recension av Oredsson, Sverker, Gustav II Adolf.

Recension: Kristianstadsbladet, 2007-05-07, recension av Lindström, Fredrik & Henrik, Svitjods undergång och Sveriges födelse.

Recension: Kristianstadsbladet, 2008-01-09, recension av Petersson, Erik, 2007 : Den skoningslöse. En biografi över Karl IX.

Recension: Kristianstadsbladet, 2008-04-22, recension av Rodén, Marie-Louise, 2008: Drottning Christina - En biografi.

Recension: Kristianstadsbladet 2008-07-04, dubbelrecension av Janne Adeen, Richard Ohlsson: Bruce Springsteen 16 Album (Lindelöws bokförlag) samt Camilla Larsson, Fredrik Öster (red) Springsteenland – Svenska texter om Bruce Springsteen (Reverb).

Recension: Kristianstadsbladet 2008-10-15, dubbelrecension av Ian Kershaw: Hitler en biografi (Bonniers) samt Joachims Fest: Hitler en biografi (Fischer& co).

Recension: Kristianstadsbladet 2010-02-16, recension av Valentin Groebner: Passets historia.

Recension: Krisitanstadsbladet 2010-10-05, recension av Göran Hägg: Gud i Sverige.

Recension: Kristianstadsbladet 2011-04-14, recension av Erik Peterson: Maktspelerskan – drottning Kristinas revolt.

Dubbelrecension: Kristianstadsbladet 2012-06-14, Carlberg, Ingrid:”’Det står ett rum här och väntar på dig…’” Berättelsen om Raoul Wallenberg samtJangfeldt, Bengt:”Raoul Wallenberg. En biografi".4.7.


REDAKTÖRSKAP

Ur Krapperups historia, Ullgren, Peter (red), 2007, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. ISBN: 9789187944161.

På historiens slagfält, festskrift till Sverker Oredsson, (red), 2002 Persson, Fabian, Lars M Andersson, Ullgren, Peter, Zander, Ulf. Sisyfos förlag. ISBN:91-631-3104-8.
Tillbaka
Copyright © 2015-2018 ULLGRENHISTORIA
Peter Ullgren, Ullgrenhistoria erbjuder kompetent och professionell historia på ett lättillgängligt sätt och drivs av Peter Ullgren, filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Bland annat erbjuder Ullgrenhistoria populärhistoriska föredrag utifrån olika teman, men sätter även ihop föreläsningar efter speciella önskemål. Är du/ni på jakt efter specialistkompetens gällande problem som rör det historiska fältet. Tveka i så fall inte att kontakta Ullgrenhistoria, som även erbjuder uppdragsforskning. Peter Ullgren, Fil dr historia, Lunds universitet, historiker, författare, föredragshållare, fack- och populärhistoria, uppdragsforskning, Ullgrenhistoria, kulturhistoria, En makalös historia, Bokbärare, Herrgårdsspöken, DET STORA NORDISKA KRIGET, Lantadel - Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Sisyfos förlag (2004), Herrgårdsspöken, Wahlström & Widstrands förlag (2005), Uppsnappade brev - Karl XII: s soldater Norge 1716, Wahlström & Widstrands förlag (2006), Forskningsprojekt I: Livets och dödens herrskap - Krapperups relationer till Brunnby kyrka 1748-1900 (finansierat av den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen), Forskningsprojekt II: I Herrgårdarnas finrum - Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1750 - 1950 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin). Produktion av läromedel i historia för Bonnier utbildning.